Joel Falk, ny depåchef på VK Hyrmaskiner

Vestkust dotterföretag VK Hyrmaskiner fortsätter att växa och i dagarna tillsattes Joel Falk som depåchef. Joel kommer närmast från Fc Trä där han varit produktionsansvarig.
– jag ser fram emot att utveckla VK Hyrmaskiner och det finns verkligen en stor potential med verksamheten, säger han.