Vestkust byggplats

Våra tjänster

Bland våra kunder finns industrier, företag och privatpersoner.

Vi utför alla arbeten inom mark och anläggning som husgrunder, dränering, asfaltering och kompletta avloppsanläggningar.

Inom bygg gör vi allt från lösvirkeshus, modulhus, takläggning, renovering och byggservice. Vi utför även totalentreprenad på husbygge, från idé och markarbete till färdigt hus.

Övriga tjänster är transport, maskintjänster, grönyteskötsel, sopning, trädfällning, snöröjning, saltning/flisning, svetsning och montering är andra tjänster vi har.