Vestkust byggplats

Organisation

Anders Åberg
Anders Åberg

VD

Jesper Åberg
Jesper Åberg

Ekonomichef

Johan Fogde
Johan Fogde

HR-chef
0723-699651

Personalbild saknas
Joakim Edvardsson

Projektledare

0735-246127

Personalbild saknas
Owe Strömhav

Platschef
0735-177798

Personalbild saknas
Viktor Zakariasson

Arbetsledare Industri
0723-699654

Personalbild saknas
Gregor Labaj

Arbetsledare Bygg

0723-699656