Vestkust byggplats

Organisation

Gustav Scott

VD
gustav.scott@vestkust.se

Anders Åberg
Anders Åberg

Chef affärs- och projektutveckling
anders.aberg@vestkust.se

Jesper Åberg
Jesper Åberg

Ekonomichef
jesper.aberg@vestkust.se

Johan Fogde
Johan Fogde

HR-chef
johan.fogde@vestkust.se