Byggmöte Vestkust Entreprenad

Om oss

Vestkust är ett entreprenadföretag inom bygg samt mark och anläggning, som utför alla i branschen förekommande jobb. Vårt jobb ska kännetecknas av bred kunskap, hög kvalitet, säkerhet och miljömedvetenhet.

Vi erbjuder en flexibel och bred verksamhet för att möta kundernas krav. Kunskap värderas högt i företaget, därför strävar vi alltid efter att ligga i framkant med utbildning och certifieringar hos våra anställda. Allt för att kunden skall vara nöjd!

Säkerhet är en självklarhet för oss. Vi prioriterar alltid säkerhet när det gäller arbetsmiljö och egen utrustning. Miljön är viktigt för oss, det handlar om framtida hållbarhet. Vi strävar alltid efter att göra så lite miljöpåverkan som möjligt i vårt arbete.

Vi utför ett kontinuerligt HMS-arbete med Take2, toolbox-möten och skyddsronder. Vi upprättar alltid arbetsmiljöplan, TA-plan och SJA samt behandlar synergihantering.