Miljö

Vestkust Entreprenad AB ska bidra till en god och hållbar miljö genom följande:

  • Följa lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.
  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
  • Noggrant källsortera avfall, hushålla med resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt.

Kvalité

Vestkusts företagsledning har tagit fram en kvalitetspolicy som skall gälla i företaget. Alla som jobbar på Vestkust har ett ansvar att följa denna policy.

  • Först och främst är syftet att ha nöjda kunder. Vi vill underlätta och sätta kunden i fokus. Tillgänglighet och anpassa oss för kundens behov på både lång och kort sikt. Vi strävar alltid efter att ha ett gott rykte och goda referenser, för ett långvarigt samarbete med våra kunder.
  • Vi har som mål att alltid ligga i framkant med utbildningar och certifieringar för att ha en så hög kompetens som möjligt. Detta för att vi ska kunna möta kundens krav och behov på bästa vis.
  • Vi har en hög ambition inom företaget om att ständigt utvecklas. Vi eftersträvar att alltid göra saker på rätt sätt och i rätt tid, för att kundens förväntningar skall uppfyllas.

Dessutom så eftersträvar vi alltid efter att ha en god gemenskap och härlig stämning för alla anställda. Man skall trivas och tycka det är kul att jobba hos Vestkust.