Mur- och stenläggning

Projektet Halsvägen på Orust, 2,1km vägkropp har bytts ut och skall asfalteras.