Byte av en bilvåg på Borealis anläggning krackern i Stenungsund

Pågående projekt i Havden, där vi bygger och monterar nya trappor och landgångar

Grävning efter en brandvattenläcka inne på Borealis.