Vestkust byggplats

Industri

Vi har avtal med ett flertal industrier, där säkerhet och framkomlighet alltid sätts i första hand, då deras produktion aldrig får stanna. Vi har stor erfarenhet av facility på industrier.

Bygg
Vi erbjuder heltäckande byggservice.

Mark och anläggning
Vi erbjuder alla tjänster inom grävning samt markjustering och asfaltering

Svets
Vi erbjuder tjänster inom svets.

Anläggningsservice
Vi erbjuder heltäckande anläggningsservice.

Personalbild saknas
Owe Strömhav

Platschef
0735-177798

Personalbild saknas
Viktor Zakariasson

Arbetsledare Industri
0723-699654