Vestkust Entreprenad AB

Företaget har många års samlad erfarenhet i personalen. Vår kunskap ligger inom mark, gräv, bygg och industri.

Tjänster

Vi utför alla, inom branschen, förekommande jobb.

Vi bygger ditt hus, från grund till nyckelfärdigt hus!

Maskinpark

Vår breda maskinpark, och dess tillbehör, ger oss stora möjligheter att klara allt från enklare till mer avancerade uppgifter.

Personal

Vår personal är välutbildad, och besitter många års erfarenhet inom branschen.